Teconologia

L'aspecte més destacat de Genny™ —clau per al seu funcionament— és la seva capacitat per mantenir l'equilibri. La Genny™ 2.0 es controla mitjançant una xarxa intel·ligent de sensors, una estructura mecànica i sistemes de propulsió i control. Des del mateix moment en què el seu usuari se senti en ella, cinc sensors giroscòpics i dos acceleròmetres registren les variacions del terreny i de la posició del cos amb una freqüència de cent vegades per segon. Més ràpid del que pot pensar el nostre cervell.

Com ja s'ha esmentat, la Genny™ 2.0 compta amb cinc sensors giroscòpics, encara que solament necessita tres per controlar el moviment cap a endavant, cap a enrere, així com la direcció. Els altres sensors són redundants i incrementen la fiabilitat i seguretat. Totes les dades sobre inclinació i adreça, així com la informació rebuda pels altres sensors, es transmeten al cervell del vehicle.

El “cervell” i la “força muscular” són responsabilitat de dos grups redundants i idèntics de components, formats per microprocessadors amb control electrònic, bateries i motors. Tots dos grups comparteixen la tasca de dirigir les rodes. Aquesta enorme capacitat d'elaboració és fonamental per aplicar ajustos immediats i evitar que l'usuari caigui. En cas de fallada d'algun dels molts components que controlen el vehicle, sempre hi ha un altre component que treballa en mirall i que assumeix instantàniament el control de totes les seves funcions, permetent que el sistema es detingui per complet de forma segura sense posar en perill a l'usuari.

Els microprocessadors utilitzen un programari avançat que controla la Genny™ 2.0. Aquest programari processa tota la informació sobre estabilitat que rep dels sensors giroscòpics i dóna una resposta que ajusta la velocitat i evita qualsevol caiguda. Els motors elèctrics funcionen amb un joc de bateries recarregables d'ió-liti i poden fer que les rodes girin de forma independent i a una velocitat diferent.

Sol·licita més informació!