Seguretat

En Paolo Badano ha creat i patentat diferents sistemes que permeten conduir un Segway® que s'equilibra per si mateix des d'una posició asseguda. En el Genny™ 2.0, cada moviment del tronc es tradueix en un moviment real del vehicle.
 
Molts dels usuaris potencials d'aquest vehicle són persones amb mobilitat reduïda; això ha obligat a prestar especial atenció al seu estacionament i a la seguretat electrònica. Un botó activa diversos dispositius electrònics i mecànics que despleguen dues potes autoanivellants, amb ajuda de les quals la Genny™ 2.0 s'estaciona de forma segura en qualsevol tipus de terreny. 

Les operacions d'estacionament es controlen mitjançant sensors d'estat i de moviment connectats a una electrònica especialment dissenyada. Aquests sensors permeten que la unitat d'acte-equilibrat interaccioni amb els sistemes del seient i d'estacionament, sincronitzant tots els processos durant l'ús del vehicle. Si es produeix una fallada en l'electrònica de vigilància, s'activa un sistema que assumeix el control de manera instantània i deté la Genny 2.0™ de forma segura, fins i tot en absència d'estabilització electrònica.

L'usuari rep diferents senyals acústics i visuals que li proporcionen informació útil per manejar de manera segura la seva Genny™ 2.0. El vehicle utilitza una clau codificada sense fil de 64 bits, imprescindible per posar-ho en funcionament, que evita que ho utilitzi qualsevol persona no autoritzada i que, a més, proporciona informació completa sobre velocitat, distància, mitjana per hora i temps. El vehicle compta amb un sistema antirrobatori integrat que bloqueja les rodes i emet sons i vibracions.

Les nances laterals ofereixen una opció de control manual, no només per retenir a l'usuari sinó també per executar estacionaments d'emergència. Això significa que l'usuari disposa d'una espècie de “xarxa de seguretat” que li permet, en qualsevol moment, empènyer cap avall una de les nances laterals i desplegar immediatament les potes d'estacionament per guanyar estabilitat en qualsevol tipus de terreny.

Sol·licita més informació!